ביולוגיה תאית והתפתחותית, סמינר שבועי

ביולוגיה תאית והתפתחותית, סמינר שבועי , 18.6.19
18/06/2019 - 12:00
Add to Calendar
מועדון הסגל, סילברמן
Speaker: Rachana P Ramachandran, Prof. Aroeti's lab
 
Title: Enteropathogenic E.coli modulates MAP-Kinase signaling to promote infection of the human intestines
 

מחלקה - יחידת שירות:

deadline date: 
חמישי, יוני 13, 2019