ביולוגיה תאית והתפתחותית, סמינר שבועי

ביולוגיה תאית והתפתחותית, סמינר שבועי , 25.6.19
25/06/2019 - 12:00
Add to Calendar
מועדון הסגל, סילברמן
Speaker: Prof. Tal Burstyn-Cohen,Institute for Dental Sciences, Faculty of Dental Medicine, The Hebrew University of Jerusalem
 
Title: Tumor-microenvironment interactions:Two opposing functions for one Protein S
 

מחלקה - יחידת שירות:

deadline date: 
שלישי, יוני 18, 2019