ברכות לגברת איה עוואד על זכייתה בפרס מוחריק 2020

גב' איה עוואד
פרס מוחריק לתלמידי גנטיקה מצטיינים, 2020

הפרס ע"ש אירן ומיכאל מוחריק לתלמידי גנטיקה מצטיינים מוענק לגברת איה עוואד על מחקרה:

“Telomere biology diseases: hope for new therapy?”

 

גברת איה עוואד