ברכות לדן ורשקוב על זכייתו בפרס מוחריק 2020

מר דן ורשקוב
פרס מוחריק לתלמידי גנטיקה מצטיינים, 2020

הפרס ע"ש אירן ומיכאל מוחריק לתלמידי גנטיקה מצטיינים מוענק למר דן ורשקוב על מחקרו:

“Therapeutic discovery for Fragile x syndrome using pharmacological and genetic screening”.

 

מר דן ורשקוב