ברכות לדן סרני על זכייתו בפרס מוחריק 2020

מר דן סרני
פרס מוחריק לתלמידי גנטיקה מצטיינים, 2020

הפרס ע"ש אירן ומיכאל מוחריק לתלמידי גנטיקה מצטיינים מוענק למר דן סרני על מחקרו:
“3D genome organization contributes to genome instability at fragile sites”.

מר דן סרני