ברכות למורים הנמצטיינים בשנת תשפ"א

מורה מצטיינ/ת

ברכות למורים המצטיינים לשנת תשפ"א

  • ד"ר תמר אבין ויטנברג
  • פרופ' מיכאל ברנדייס
  • פרופ' אלון זסלבר
  • ד"ר יונתן צור
  • פרופ' אריאל צ'יפמן
  • פרופ' ניר קרן
  • פרופ' תומר רביד

תודה רבה לכם !!

תמונת אילוסטרציה