ברכות לפרופ' אהרון אורן על מינויו לעורך ראשי של ה- International Code of Nomenclature of Prokaryotes

פרופ' אהרון אורן
עורך הראשי של ה- International Code of Nomenclature of Prokaryotes

מסמך זה מציג את הכללים כיצד לתת שמות לכל סוגי החידקים וארכיאה המוכרים לעולם המדעי, בהתאם להחלטות הועדה הבינלאומית לסיסטמטיקה של פרוקריוטים (International Committee on Systematics of Prokaryotes).
העדכון הקודם של מסמך זה נעשה ב-2008. 

פרופ' אהרון אורן