ברכות לרותם רוח על זכייתו בפרס מוצ'ריק 2019

מר רתם רוח
פרס מוצ'ריק לתלמידי גנטיקה מצטיינים, 2019

הפרס ע"ש אירן ומיכאל מוצ'ריק לתלמידי גנטיקה מצטיינים מוענק למר רתם רוח על עבודתו: מה יכולות תולעים ללמד אותנו על הבסיס העצבי של התנהגות לא רציונלית?

מר רתם רוח