גיוס גנטיקאי/ת למשרת תקן במכון וולקני

גיוס גנטיקאי/ת למשרת תקן במכון וולקני
05/03/2021 (All day)
Add to Calendar

המחלקה לגנטיקה וחקר ירקות במכון וולקני מגייסת גנטיקאי למשרת תקן.
שימו לב:  המשרה  מיועדת לעבודה על גנטיקה של עקות ביוטיות אבל ההכשרה יכולה להיות גנטיקאים מכל סוג שהוא.  יש במחלקה אנשים שהיו גנטיקאים של בעלי חיים ושמרים וכו'.
 הגשת מועמדות למכרז  פנימי/פומבי/בינמשרדי  אפשרית אך ורק דרך האתר  http://www.civil-service.gov.il 
לפי הקישור המצ"ב  פורטל נש"מ-הגשת מועמדות מקוונת https://ejobs.gov.il/gius

תוכנית: 
תמונות: 
deadline date: 
ראשון, דצמבר 30, 2018