גרינבאום גיל

ד"ר גיל גרינבאום
גנומיקה אקולוגית ומידול אבולוציוני
אקולוגיה, אבולוציה והתנהגות

תחומי ענין

מידול וניתוח מידע גנומי של אוכלוסיות עם אפליקציות לשמירת טבע, תיאוריה מתמטית של גנטיקה של אוכלוסיות, מידול דינמקות אקו-אבולוציוניות, מידול gene drives.

נושאי מחקר לעבודות מוסמך ודוקטוראט

  1. מידול התפשטות של gene drives בין אוכלוסיות
  2. השפעה של מבנה אוכלוסיה על גנטיקה של אוכלוסיות
  3. גנטיקה של תהליכי קיטוע ברשתות של אוכלוסיות
  4. ניתוח מאגרי מידע גנומים גדולים בהקשר שמירת טבע
  5. מידול וניתוח של התפלגות מגוון גנטי לאורך הגנום
  6. שימוש בשיטות machine learning לניבוי סכנות שמירת טבע ממידע גנומי
 
ד"ר גיל גרינבאום

צרו קשר

דוא"ל
טלפון
02-65-
טלפון נייד
058-7028211
פקס
משרד
סילברמן 3-608