הגשת מאמר

ההגשה מתבצעת בטופס מקוון באתר הבא:
https://bit.ly/3qxA2nX

 
המועמדים מתבקשים להגיש בטופס המקוון את החומרים הבאים:
  • פרטים אישיים
  • גרסת PDF של המאמר
  • Impact Statement (עד 5 משפטים) המיועד למעריך שאינו חוקר תחום זה באנגלית ובעברית.
  • פסקה קצרה (עד 150 מילים באנגלית ובעברית), המתארת את תרומתו הספציפית של המועמד למאמר.
  • תאור קצר (2-3 פסקאות) של מטרת המחקר והממצאים העיקריים באנגלית ובעברית.
  • תמונה או תרשים באיכות גבוהה יחד עם הסבר קצר.
מועד אחרון להגשה 5 באפריל 2021.
ניתן להגיש בסבב זה מאמרים שהתפרסמו בין 1.7.2020 עד 31.12.2020.