הגשת מאמר

המועמדים מתבקשים להגיש את המסמכים הבאים:
  • גרסת PDF של המאמר
  • Impact Statement (עד 5 משפטים) המיועד למעריך שאינו חוקר תחום זה.
  • פסקה קצרה (עד 150 מילים) המתארת את תרומתו הספציפית של המועמד למאמר.
  • טופס הגשה לפרס SMART .
בנוסף, בכוונתנו לפרסם את כל המאמרים שיוגשו באתר המכון ובדף הפייסבוק של המכון "ביולוגיה בעברית". 
לצורך זה יש להגיש את המסמכים הבאים:
  • תאור קצר (2-3 פסקאות) של מטרת המחקר והממצאים העיקריים באנגלית ובעברית
  • תמונה או תרשים באיכות גבוהה יחד עם הסבר קצר 
מועד אחרון להגשה: 21 בפברואר 2019; ניתן להגיש בסבב זה מאמרים שהתפרסמו בין 1.7.2018 עד 31.12.2018.
 
נא לשלוח את כל המסמכים במייל לליה בריק בכתובת: lyab@savion.huji.ac.il