הגשת מועמדות למשרות תרגול ולמלגות הצטיינות תשפ"ב

הגשת מועמדות למשרות תרגול ולמלגות הצטיינות תשפ"ב
30/06/2021 - 12:00
Add to Calendar

הגשת מועמדות למשרות תרגול ולמלגות הצטיינות תשפ"ב

במסגרת מודל המלגות החדש במכון למדעי החיים, אנו מזמינים את כל התלמידים המתחילים לימודי מוסמך לראיון. בראיונות אלו יבחרו התלמידים המצטיינים שישתתפו בתכנית מד״ע, והתלמידים להם תוצע משרת תרגול. בנוסף, כל תלמידי הדוקטורט החדשים שלא תרגלו בתשפ״א מוזמנים להגיש את מועמדותם למשרות תרגול.
התלמידים שיתקבלו לתכנית מד״ע (מדעני העתיד) יקבלו מלגת הצטיינות גבוהה במיוחד, משרת תרגול, והתחייבות להמשך תמיכה גם בלימודי הדוקטורט.
התלמידים המעוניינים לתרגל מתבקשים לציין זאת בטופס ההרשמה ולספק מידע אודות ניסיון הוראה והדרכה קודמים, אם ישנם. במהלך הריאיון תתבקשו לתת הרצאה קצרה של 4 דקות, בנושא לבחירתכם, המכוונת לתלמידי תואר ראשון.

ההרשמה לראיונות לתלמידי מוסמך ודוקטורט תתבצע באמצעות טופס מקוון  .
לצורך ההרשמה יש להעלות את המסמכים הבאים:

  • טופס הסכמה ממנחה שאצלו/ה אתם מתעתדים לבצע את המחקר.
  • קורות חיים בפורמט pdf הכוללים גם מידע אודות פרסומים, מלגות ופרסים בהם זכיתם.
  • אישורי לימודים ו/או תדפיסי ציונים מלימודים קודמים.

התאריך האחרון להרשמה הוא יום רביעי ה-30 ביוני.

הראיונות יתקיימו ב-5 וב-7 ביולי. סבב נוסף של ראיונות לנרשמים מאוחר יתקיים בסוף אוגוסט.
הודעות על קבלה לתוכנית מד״ע ולמשרות תרגול תימסרנה במהלך חודש יולי.
הודעות על שיבוצים למטלות הוראה תימסרנה לאחר סבב הראיונות השני.

פרטים נוספים ניתן לקבל במזכירות לענייני הוראה של המכון למדעי החיים 02-6585337 ,02-6585445 :טלפון saraga@savion.huji.ac.il :אלקטרוני דואר http://bio.huji.ac.il :

תמונות: 
deadline date: 
רביעי, יוני 30, 2021
כותרת ל- deadline: 
מועד אחרון להגשת המועמדות