הוכשטיין שאול

פרופ' (אמריטוס) שאול הוכשטיין
חקר הראיה
נוירוביולוגיה

תחומי ענין

תכונות תאי קליפת המוח הראייתית: עיבוד מידע ראייתי באזורים שונים של קליפת המוח. רשתות עצבים המשרתות זיכרון ולמידה של דמויות וסדר הופעתם; עבוד מידע מקבילי וטורי של ממדים שונים בתהליך הראייה וסיכום תוצאות עיבודים אלו; למידה במערכות סנסוריות; סיווגים ומושגים (categories and concepts) בתפיסה ראייתית; ראייה ותפישה מודעת ובלתי מודעת; הקשר בין התפיסה והמודעות;סיכום, דומיננטיות ועימות בין-עינית (ocular domonance, binocular rivalry and integration) תפיסה בחטף ותפיסה בהתבוננות; אסטראטגיות במשחקי תפיסה, זכרון וחשיבה; אשליות הראייה.

נושאי מחקר לעבודות מוסמך ודוקטוראט

תכונות תאי קליפת המוח הראייתית: 
  1. עיבוד מידע ראייתי באזורים שונים של קליפת המוח. 
  2. רשתות עצבים המשרתות זיכרון ולמידה של דמויות וסדר הופעתם.
  3. עבוד מידע מקבילי וטורי של ממדים שונים בתהליך הראייה וסיכום תוצאות עיבודים אלו.
  4. למידה במערכות סנסוריות.
  5. סיווגים ומושגים (concepts and categories)בתפיסה ראייתית.
  6. ראייה ותפישה מודעת ובלתי מודעת; הקשר בין התפיסה והמודעות.
  7. סיכום, דומיננטיות ועימות בין-עינית
  8. תפיסה בחטף ותפיסה בהתבוננות.
  9. אסטראטגיות במשחקי תפיסה, זכרון וחשיבה.
  10. אשליות הראייה
 
פרופ' אמריטוס שאול הוכשטיין

צרו קשר

דוא"ל
טלפון
02-65-85193
טלפון נייד
פקס
משרד
סילברמן