יום עיון לכבוד יום הולדתה ה-70 של פרופ' חרמונה שורק (2017)