יום עיון - New insights in biology and disease: the condensate perspective

יום עיון - New insights in biology and disease: the condensate perspective
16/01/2020 - 09:30 עד 13:30
Add to Calendar
אודיטוריום בקר, בניין גודמן למדעי המח

New insights in biology and disease: the condensate perspective

מחלקה - יחידת שירות:

תוכנית: 
deadline date: 
רביעי, ינואר 15, 2020