יום פתוח לתארים מתקדמים ב-21.3.2021

יום פתוח לתארים מתקדמים ב-21.3.2021
21/03/2021 - 12:00
Add to Calendar

תכנית
11:00-11:20 - התכנסות בהשתתפות ראש המגמה וראש המכון
11:20-12:20 - סבב פגישות חוגיות עם ראשי החוגים של המכון למדעי החיים.
12:20-13:10 - מפגש חוקרים ותלמידים מתקדמים עם מועמדים ברחבת המכון.
13:20-14:00 - סבב פגישות חוגיות עם ראשי החוגים של המכון למדעי החיים

תוכנית: 
תמונות: 
deadline date: 
ראשון, דצמבר 30, 2018