יפעת גפן ואלון אפלבוים - מאמר מצטיין ינואר 2017

גב' יפעת גפן
פרס מאמר מצטיין - SMART

פרס המאמר המצטיין SMART בינואר 2017 בעבור המאמר:
Geffen Y, Appleboim A, Gardner R G, Friedman N, Sadeh R, Ravid T. Mapping the Landscape of a Eukaryotic Degronome. Molecular Cell 2016;63 (6) :1055 - 1065

גברת יפעת גפן