כימיה ביולוגית, סמינר מיוחד

כימיה ביולוגית, סמינר מיוחד 26.6.19
26/06/2019 - 11:00
Add to Calendar
מועדון הסגל, בנין סילברמן

Speaker: Dr. Khanh Duo Duc,Assistant professor from University of British Columbia

Title: Twards a multi-scale analysis of translation dynamics: Integration theory, sequencing and stractural data.

 

מחלקה - יחידת שירות:

deadline date: 
חמישי, נובמבר 1, 2018