כימיה ביולוגית, סמינר מיוחד

כימיה ביולוגית, סמינר מיוחד 17.7.19
17/07/2019 - 12:00
Add to Calendar
מועדון הסגל, בנין סילברמן

Speaker: Yael Arbely, Assistant Professor, University of Pittsburgh, School of Medicine

Title: Guarding the genome: Maintaining epigenetically defined human centromeres through error correction

מחלקה - יחידת שירות:

deadline date: 
חמישי, נובמבר 1, 2018