כימיה ביולוגית, סמינר שבועי

כימיה ביולוגית, סמינר שבועי 31.10.19
31/10/2019 - 10:00
Add to Calendar
קומה 6, בנין סילברמן

Speaker: Diptendu Mukherjee,Department of Biological Chemistry, HUJI

Title: Dissecting molecular and neural circuit mechanisms underlying cocaine induced maladaptive plasticity

 

מחלקה - יחידת שירות:

deadline date: 
חמישי, נובמבר 1, 2018