כימיה ביולוגית, סמינר שבועי בזום

כימיה ביולוגית, סמינר שבועי בזום 18.3.21
18/03/2021 - 12:00
Add to Calendar
https://huji.zoom.us/j/3273442397

Speaker: Prof. Nicole Robb, University of Warwick, UK

Title: Rapid virus detection using single-particle imaging and machine learning

https://huji.zoom.us/j/3273442397

 

 

מחלקה - יחידת שירות:

deadline date: 
חמישי, נובמבר 1, 2018