כימיה ביולוגית, סמינר שבועי בזום

מועד
03/12/2020 - 12:00
Add to Calendar

מיקום
https://huji.zoom.us/j/3273442397

Speaker: Dr. Shimon Bershtein, Ben-Gurion University

Title: High-resolution lineage tracing of bacterial evolution  

Zoom linkhttps://huji.zoom.us/j/3273442397