כימיה ביולוגית, סמינר שבועי בזום

מועד
10/12/2020 - 12:00
Add to Calendar

מיקום
https://huji.zoom.us/j/3273442397

Speaker: Prof. Dieter Braun,LMU Munich, Center for Nanoscience

Title: Reconstructing the Origin of Life with non-equilibrium experiments  

https://huji.zoom.us/j/3273442397