כימיה ביולוגית, סמינר שבועי בזום

מועד
07/01/2021 - 12:00
Add to Calendar

מיקום
https://huji.zoom.us/j/3273442397

Speaker: Dr. Kfir Sharabi,Faculty of Agriculture, Food and Environment, The Hebrew University

Title: Targeting Hepatic Glucose Production for The Treatment of Type 2 Diabetes  

https://huji.zoom.us/j/3273442397