כימיה ביולוגית, סמינר שבועי

כימיה ביולוגית, סמינר שבועי 15-11-18
15/11/2018 - 12:00
Add to Calendar
מועדון הסגל, בנין סילברמן

Speaker: Prof. Ronen Berkovich, Ben-Gurion University of the Negev 

Title: Determination of EspA protein mechanical properties using AFM based single molecule force spectroscopy 

מחלקה - יחידת שירות:

deadline date: 
חמישי, נובמבר 1, 2018