כימיה ביולוגית, סמינר שבועי

כימיה ביולוגית, סמינר שבועי 4.4.19
04/04/2019 - 12:00
Add to Calendar
מועדון הסגל, בנין סילברמן

Speaker: Prof. Michael Berger, Faculty of Medicine, HUJI

Title: Mitochondrial matrix compartment energetics limits hypoxia tolerance during CD8 T cell priming

 

מחלקה - יחידת שירות:

deadline date: 
חמישי, נובמבר 1, 2018