כימיה ביולוגית, סמינר שבועי

מועד
11/04/2019 - 12:00
Add to Calendar

מיקום
מועדון הסגל, בנין סילברמן

Speaker: Prof. Elisha Haas, Bar Ilan University

Title: Nature’s shortcut to protein folding