כימיה ביולוגית, סמינר שבועי

כימיה ביולוגית, סמינר שבועי 11.4.19
11/04/2019 - 12:00
Add to Calendar
מועדון הסגל, בנין סילברמן

Speaker: Prof. Elisha Haas, Bar Ilan University

Title: Nature’s shortcut to protein folding

 

מחלקה - יחידת שירות:

deadline date: 
חמישי, נובמבר 1, 2018