כימיה ביולוגית, סמינר שבועי

כימיה ביולוגית, סמינר שבועי 23.5.19
23/05/2019 - 12:00
Add to Calendar
מועדון הסגל, בנין סילברמן

Speaker: Prof. Doron Gerber, Bar Ilan University

Title: Integrated  microfluidic interfaced for biochemistry

 

מחלקה - יחידת שירות:

deadline date: 
חמישי, נובמבר 1, 2018