כימיה ביולוגית, סמינר שבועי

כימיה ביולוגית, סמינר שבועי 30.5.19
30/05/2019 - 12:00
Add to Calendar
מועדון הסגל, בנין סילברמן

Speaker: Prof. Nathalie Q. Balaban, Physics Department, HUJI

Title: Evolution under intermittent antibiotic treatment

 

מחלקה - יחידת שירות:

deadline date: 
חמישי, נובמבר 1, 2018