כימיה ביולוגית, סמינר שבועי

כימיה ביולוגית, סמינר שבועי 6.6.19
06/06/2019 - 12:00
Add to Calendar
מועדון הסגל, בנין סילברמן

Speaker: Navit Mooshayef  under supervision of Prof. David Engelberg, HUJI

Title: An odd tale of p38 MAPK: from in vitro autophosphorylation to muscle differentiation

 

מחלקה - יחידת שירות:

deadline date: 
חמישי, נובמבר 1, 2018