כימיה ביולוגית, סמינר שבועי

כימיה ביולוגית, סמינר שבועי 20.6.19
20/06/2019 - 12:00
Add to Calendar
מועדון הסגל, בנין סילברמן

Speaker: Prof. Susan Greenfield

Title: A novel approach to neurodegeneration

מחלקה - יחידת שירות:

deadline date: 
חמישי, יוני 13, 2019