כימיה ביולוגית, סמינר שבועי

כימיה ביולוגית, סמינר שבועי 22-11-18
22/11/2018 - 12:00
Add to Calendar
מועדון הסגל, בנין סילברמן

Speaker: Prof. David Lukatsky Department of Chemistry, Ben-Gurion University of the Negev, Beer-Sheva

Title: DNA SEQUENCE REPEAT SYMMETRY DETERMINES TRANSCRIPTION FACTOR BINDING IN EMBRYONIC STEM CELLS

מחלקה - יחידת שירות:

deadline date: 
חמישי, נובמבר 1, 2018