כימיה ביולוגית, סמינר שבועי

מועד
22/11/2018 - 12:00
Add to Calendar

מיקום
מועדון הסגל, בנין סילברמן

Speaker: Prof. David Lukatsky Department of Chemistry, Ben-Gurion University of the Negev, Beer-Sheva

Title: DNA SEQUENCE REPEAT SYMMETRY DETERMINES TRANSCRIPTION FACTOR BINDING IN EMBRYONIC STEM CELLS