כימיה ביולוגית, סמינר שבועי

כימיה ביולוגית, סמינר שבועי 22.4.21
22/04/2021 - 12:00
Add to Calendar
מועדון הסגל, בנין סילברמן

Speaker: Prof. David Bensimon,École normale supérieure de Paris, ENS

Title: Fgf8 dynamics and critical slowing down in somitogenesis

https://huji.zoom.us/j/81660075277

 

מחלקה - יחידת שירות:

deadline date: 
חמישי, נובמבר 1, 2018