כימיה ביולוגית, סמינר שבועי

כימיה ביולוגית, סמינר שבועי 20.5.21
20/05/2021 - 12:00
Add to Calendar
מועדון הסגל, בנין סילברמן

Speaker: Prof. Tali Haran,Faculty of Biology, Technion

Title: p53 functionality is encoded in the structural properties of p53 binding sites  

 

מחלקה - יחידת שירות:

deadline date: 
חמישי, נובמבר 1, 2018