כימיה ביולוגית, סמינר שבועי

כימיה ביולוגית, סמינר שבועי 23.6.22
23/06/2022 - 12:00
Add to Calendar
מועדון הסגל, בנין סילברמן

Speaker: Dr. Barak Akabayov, Department of Chemistry, Ben-Gurion University of the Negev

Title: Reconfiguring primase DNA-recognition sequences by using a data-driven approach

מחלקה - יחידת שירות:

deadline date: 
חמישי, נובמבר 1, 2018