כימיה ביולוגית, סמינר שבועי

כימיה ביולוגית, סמינר שבועי 14.3.19
14/03/2019 - 12:00
Add to Calendar
מועדון הסגל, בנין סילברמן

Speaker: Prof. Asya Rolls,Technion

Title: The bi-directional communication between the brain and the immune system

 

מחלקה - יחידת שירות:

deadline date: 
חמישי, נובמבר 1, 2018