כימיה ביולוגית, סמינר שבועי

כימיה ביולוגית, סמינר שבועי 28.3.19
28/03/2019 - 12:00
Add to Calendar
מועדון הסגל, בנין סילברמן

Speaker: Prof. Alex Rouvinski, School of Medicine, The Hebrew University

Title: Virus host interactions in insect-borne and insect restricted arboviruses

 

מחלקה - יחידת שירות:

deadline date: 
חמישי, נובמבר 1, 2018