כימיה ביולוגית, סמינר שבועי

כימיה ביולוגית, סמינר שבועי 1.4.19
01/04/2019 - 10:00
Add to Calendar
מועדון הסגל, בנין סילברמן

Speaker: Prof. Michael H. Hecht, Princeton University

Title: Sustaining life with genes and proteins designed from scratch (Special Seminar)

 

מחלקה - יחידת שירות:

deadline date: 
חמישי, נובמבר 1, 2018