כימיה ביולוגית, סמינר תלמידים

כימיה ביולוגית, סמינר תלמידים 10.4.19
10/04/2019 - 13:00
Add to Calendar
חדר 508, בניין סילברמן

Speaker: Juana Bana, HUJI

Title: Young Biochemistry and Cell

מחלקה - יחידת שירות:

deadline date: 
חמישי, נובמבר 1, 2018