כנס על תהליכים סטוכסטיים במחזור התא

מועד
13/06/2016 עד 17/06/2016
מיקום
בניין המכון ללימודים מתקדמים

Event: Conference on Stochastic Processes in the Cell Cycle
For more details and registration  -  http://www.as.huji.ac.il/stochastic-processes
.