מדעי הצמח והסביבה סמינר שבועי

מועד
02/06/2019 - 10:00
Add to Calendar

מיקום
חדר 1-504, סילברמן

Speaker: Prof. Yair Zarmi,Department of Solar Energy and Environmental Physics, Jacob Blaustein Institutes for Desert Research, BGU

Title: Pulsed light: The way to significantly enhance photosynthetic photon efficiency of unicellular algae