מלגות לסטודנטים מהחברה הערבית לתואר שני

מלגות לסטודנטים מהחברה הערבית לתואר שני
31/10/2020 - 16:00
Add to Calendar

האוניברסיטה העברית שמה לה למטרה לקדם סטודנטים מהחברה הערבית ללמוד תארים מתקדמים במדעים (תואר שני ודוקטורט).

 

עיקרי התכנית הם:

  • התוכנית מיועדת לסטודנטים עם ממוצע בוגר גבוה מ- 75 המעוניינים להתקדם לקראת תואר מוסמך בפקולטה למתמטיקה ומדעי הטבע.
  • על הסטודנטים להגיש בקשה ולהתקבל ללימודים לקראת תואר שני. הסטודנטים שמשתתפים בתוכנית יקבלו:
  1. מלגה בסך 2000 ₪ לחודש למשך תקופת התואר .
  2. כל סטודנט יקבל כ 2000 ₪ נוספים לחודש ע''י המנחה למוסמך או המכון אליו הוא שייך )נקבע לפי המכון אליו הסטודנט משתייך (כלומר, סכום המלגה הוא לפחות 4000 ₪ לחודש.)
  3. מלגת המוסמך הנ"ל תובטח לתקופה של שנתיים.
  4. פטור משכר הלימוד אשר ישולם על ידי האוניברסיטה והמנחה
  • השתתפות בקבוצת המלגאים ובסדנאות העשרה.
  • המכון, המנחה והסטודנט מתחייבים בתנאים האלה של התוכנית
  • הגשת דוח שנתי על התקדמות בלימודים ובמחקר

 

 המלגה מיועדת רק לסטודנטים לתואר שני שיתחילו את לימודיהם בשנה האקדמאית 2021/2020 באחד מהמכונים הבאים: כימיה, פסיקיה, מדעי החיים, מתמטיקה, וכדור הארץ.

 סטודנטים מאוניברסיטאות אחרות יוכלו לגשת למלגה זאת אחרי קבלתם ללימודים.

 ההרשמה לתואר השני היא באחריות הסטודנט/ית בלבד.

 מספר המלגות מוגבל, ועדה אקדמית תבחר את הסטודנטים הטובים ביותר לקבלת המלגה. 

 

יש לפנות אל:

פרופ׳ נורמן מטאנס

המכון לכימיה

בנין פילדלפיה חדר 320

האוניברסיטה העברית בירושלים, גבעת רם

ירושלים, 91904

02-658-6562 : טל

metanis@mail.huji.ac.il

https://openscholar.huji.ac.il/metanis

deadline date: 
חמישי, אוגוסט 20, 2020