מלגות קיץ תש"ף (2020) לתלמידי תואר ראשון

מלגות קיץ תש"ף (2020) לתלמידי תואר ראשון
18/06/2020 - 16:00
Add to Calendar
אנו שמחים להודיע על פתיחת ההרשמה לתכנית מלגות הקיץ תש"ף (2020), המאפשרת לסטודנטים להכיר את מעבדות המכון למדעי החיים.
במסגרת התכנית ישתלבו הסטודנטים בעבודה מדעית במעבדות המכון בהיקף של 200 שעות.
זכאים להיכלל בתכנית זו רק סטודנטים למדעי החיים הלומדים לתואר ראשון, אשר קיבלו אישור מחבר סגל בכיר של המכון לעבוד במעבדתו.
עדיפות תינתן לסטודנטים המסיימים שנה ראשונה או שנייה לתואר ולסטודנטים שלא קיבלו מלגת קיץ בעבר.
 
 
גובה המלגה: 6,200 ש"ח.
 
 
המועד האחרון להגשת הטפסים: יום חמישי  18.6.2020
deadline date: 
שלישי, מאי 26, 2020
כותרת ל- deadline: 
מועד אחרון להגשת הבקשות