מסלול מואץ למוסמך לתלמידי תואר "בוגר"

מסלול מואץ למוסמך לתלמידי תואר "בוגר"
13/09/2020 - 13:00
Add to Calendar

המסלול המואץ למוסמך מיועד לתלמידי בוגר מצטיינים, המסיימים כעת את שנה ב' ללימודיהם ומתכננים להמשיך לתואר מוסמך באחד מהחוגים השונים במכון למדעי החיים. 

‏במסגרת מסלול זה יש ללמוד בשנה ג' קורסי מוסמך בהיקף של מינימום 2 נ"ז בסמסטר א' ו-4 נ"ז בסמסטר ‏ב' ו"לאחסנם" לתואר המוסמך. ‏

בנוסף, וכפוף להמשך ההצלחה בלימודים בסמסטר א' של שנה ג', תלמידים אשר יתקבלו למסלול יקבלו מלגת מחיה חודשית בגובה 2000 ₪ במשך ששה חודשים, החל מחודש מרץ של שנה ג'. ‏

המועמדים למסלול המואץ למוסמך חייבים להיות משולבים בפרויקט מחקרי באחת ממעבדות המחקר של המכון למדעי החיים. 

ציון הסף להגשת מועמדות למסלול הוא ציון ממוצע של 90 בסוף שנה ב'.

הבקשה צריכה לכלול קורות חיים, המלצה של החוקר אצלו מתכוון הסטודנט להמשיך את המחקר למוסמך והסכמה עקרונית של המנחה לקבלת התלמיד לתואר מוסמך ולתשלום חלקו במלגת התוכנית. 

יש להגיש את הבקשות בדואר ‏אלקטרוני לגברת שרה גבריאל במזכירות ההוראה עד לתאריך ה-13.9.2020   : saraga@savion.huji.ac.il

deadline date: 
ראשון, ספטמבר 13, 2020
כותרת ל- deadline: 
מועד אחרון להגשת המועמדות