מענק ERC לחוקרים צעירים 2016 לד"ר אורן רם

ד"ר אורן רם
מענק לחוקרים צעירים במסגרת תכנית ERC הייחודית של האיחוד האירופי
ד"ר אורן רם