מרכז קריירה ב-HUJI

מועד
31/12/2019 - 12:00
Add to Calendar

מיקום

בימים אלה נפתח מרכז הייעוץ התעסוקתי וההשמה של האוניברסיטה ("מרכז קריירה"), בניהולה של מירי קורנמן, ובשיתוף עם אגודת הסטודנטים.
כדאי להתעדכן באשר לפעילות המרכז ולקבל מידע על מגוון משרות, סדנאות ואירועים בדף הפייסבוק.
לפניות אישיות, בעיקר לקידום שיתופי פעולה בין המרכז לבין היחידות האקדמיות השונות, ניתן לפנות בדוא"ל אל מירי: Careercenter@savion.huji.ac.il