משרת מנהל/ת מעבדה בפקולטה לחקלאות

משרת מנהל/ת מעבדה בפקולטה לחקלאות
01/12/2020 - 12:00
Add to Calendar

ד"ר אסף לוי מן הפקולטה לחקלאות ברחובות מחפש מנהל/ת מעבדה.
מחקרו עוסק באינטראקצית גנטיות בין צמחים למיקרובים במירוביום שלהם. ראו את אתר המעבדה
 

תוכנית: 
תמונות: