משרת מנהל/ת מעבדה בפקולטה לחקלאות

מועד
01/12/2020 - 12:00
Add to Calendar

מיקום

ד"ר אסף לוי מן הפקולטה לחקלאות ברחובות מחפש מנהל/ת מעבדה.
מחקרו עוסק באינטראקצית גנטיות בין צמחים למיקרובים במירוביום שלהם. ראו את אתר המעבדה