נוירוביולוגיה, סמינר שבועי בזום

נוירוביולוגיה סמינר שבועי בזום 6.5.21
06/05/2021 - 15:00
Add to Calendar
Notifications and Zoom links are sent to ELSC seminar mailing list, subscribe here. Providing full name is mandatory for joining Zoom.

Speaker: Prof.Sabine Kastner, Princeton University,Princeton Neuroscience Institute

Title: Neural dynamics of the primate attention network

Notifications and Zoom links are sent to ELSC seminar mailing list, subscribe here.
Providing full name is mandatory for joining Zoom.

מחלקה - יחידת שירות:

deadline date: 
שני, אפריל 26, 2021