נוירוביולוגיה, סמינר שבועי בזום

נוירוביולוגיה סמינר שבועי בזום 3.6.21
03/06/2021 - 12:00
Add to Calendar
Notifications and Zoom links are sent to ELSC seminar mailing list, subscribe here. Providing full name is mandatory for joining Zoom.

Speaker: Prof. Inna Slutsky,Tel Aviv University

Title: Firing Rate Homeostasis in Neural Circuits: From basic principles to malfunctions

Notifications and Zoom links are sent to ELSC seminar mailing list, subscribe here.
Providing full name is mandatory for joining Zoom.
 
 

מחלקה - יחידת שירות:

deadline date: 
חמישי, מאי 27, 2021