נוירוביולוגיה, סמינר שבועי בזום

מועד
07/01/2021 - 14:00
Add to Calendar

מיקום
https://huji.zoom.us/j/84191732957?pwd=SmoxM2hFTE9kM2N1aUY3V2w1NnlLZz09

Speaker: Prof.Yang Dan, University of California, Berkeley

Title: A motor theory of sleep control

https://huji.zoom.us/j/84191732957?pwd=SmoxM2hFTE9kM2N1aUY3V2w1NnlLZz09